WERKWIJZE

 

Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE)
De praktijk is Direct Toegankelijk, wat betekent dat je zonder verwijsbrief van jouw arts terecht kunt. In dat geval vindt er een korte screening plaats voorafgaand aan het intakegesprek. Jouw huisarts wordt op de hoogte gesteld van de uitkomst van deze screening en de eventuele start van het behandeltraject.

Verwijzing door arts
Indien je wel een verwijzing heeft gekregen van jouw arts (huisarts of specialist), dan volgt er na aanmelding direct een intakegesprek. Op basis van jouw wensen en prioriteiten in combinatie met observaties stellen we een behandelplan op en gaan we aan de slag.

Na aanmelding zal er allereerst een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verhelderd, dit gesprek zal ongeveer 60 minuten duren. Hierna zullen de doelen opgesteld worden en wordt het verdere behandelplan besproken. Afhankelijk van de doelen en mogelijkheden wordt de behandeling thuis of op de praktijk gegeven. Wanneer alle doelen aan bod zijn gekomen zal er een evaluatie plaatsvinden. Na het afronden van de behandeling wordt er een verslag gestuurd naar de verwijzer.

 

Voor verdere informatie of het maken van een afspraak kun je contact opnemen.