Kwaliteitsregister-Paramedici

KWALITEITSREGISTER

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt geregistreerd of een paramedicus (in dit geval ergotherapeut) voldoet aan de opleidingseisen. Vervolgens wordt elke vijf jaar geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring (door scholing en werk).  Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.

PARKINSONNET

Aangesloten bij ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatienten. Om aangesloten te kunnen zijn bij dit netwerk is voldoende scholing een vereiste, evenals het actief deelnemen aan multi- en monodisciplinaire bijeenkomsten in de regio.

ERGOTHERAPIE NEDERLAND

Actief lid van Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten. Samen met de leden zorgt de beroepsvereniging ervoor dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft.