Een koffer vol hulpmiddelen van de Edwin van der Sar Foundation!
1 april 2016

Een nieuw samenwerkingsverband: wijknetwerk Polsbroek

1 april 2016

Vanaf maart 2016 nemen wij deel aan het wijknetwerk Polsbroek. Met elkaar bieden wij een samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Het initiatief komt van huisartsenpraktijk Polsbroek.

Samen met huisarts en praktijkondersteuner, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeut en diëtist werken wij mee aan het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen, het zo lang mogelijk kunnen verblijven in de thuissituatie, het behouden en optimaliseren van (ADL)functies, het uitstellen van ziektes en voorkomen van erger, het ontlasten van de mantelzorg en het efficiënter inzetten van mensen en middelen.

foto-kernteam-Polsbroek