SAMENWERKING EN NETWERK

 

Aan samenwerking met andere zorgverleners hechten wij veel waarde. Zo hebben wij met diverse thuiszorgteams, fysiotherapeuten en oefentherapeut regelmatig gezamenlijke cliëntbesprekingen, om doelen en werkwijzen af te stemmen.

We vullen elkaar aan, versterken elkaar, zijn flexibel, hebben laagdrempelig contact en houden korte communicatielijnen.

Indien nodig vindt er ook overleg plaats met huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen.

 

VEREO

 

VEREO is een regiogroep en staat voor Vrijgevestigde Ergotherapeuten Rotterdam En Omgeving. Verschillende eerstelijns ergotherapiepraktijken werken samen. Vier keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats, waarin o.a. praktijkvoering, kwaliteit, casuïstiek, cursussen en scholing worden besproken. Op deze manier worden kennis en ervaring gedeeld. Jaarverslag en jaarplan kunnen worden opgevraagd.

Deelnemers VEREO:

Ergotherapie Krimpen (Sandra van Gerwen)
Ergotherapie Rotterdam (Robert Bruining) 
Ergotherapiepraktijk Remmerswaal (Maaike Remmerswaal)