DE HEER ZINK HEEFT EEN BEROERTE GEHAD

 

De heer Zink is 68 jaar en woont samen met zijn echtgenote in een eengezinswoning. Ze zijn beiden eigenlijk altijd gezond geweest, totdat de heer plotseling werd getroffen door een beroerte. Het echtpaar is flink geschrokken, maar gelukkig valt het mee. Na een korte ziekenhuisopname mag de heer naar huis. Hij heeft een verwijzing meegekregen voor ergotherapie en logopedie. Ergotherapie omdat de rechterhand nog wat ongecoördineerd beweegt en logopedie vanwege onduidelijke spraak.

De ergotherapeut start met een uitgebreid intakegesprek, waarin duidelijk wordt dat de heer door de verminderde fijne motoriek van zijn rechterhand onder andere beperkt wordt bij het schrijven, knoopjes dichtdoen van zijn overhemd en het koken. Vooral het koken ervaart hij als erg vervelend, omdat dat altijd zijn passie is geweest en nu niet meer lukt. Behalve het openen van verpakkingen, het snijden van groenten en het afgieten van de pannen, is het koken ook te vermoeiend voor de heer.

De ergotherapeut observeert bij het uitvoeren van de genoemde activiteiten en doet enkele testen voor de arm/hand. Vervolgens start er een oefentraject en krijgt de heer adviezen over hoe hij de activiteiten beter en zelfstandig kan uitvoeren. Uiteraard wordt zijn echtgenote hierbij betrokken.

Ook besteedt de ergotherapeut aandacht aan het vermoeidheidsprobleem. De heer krijgt inzicht in hoe zwaar verschillende activiteiten voor hem zijn en leert zo zijn energie optimaal te verdelen. Aan het eind van de ergotherapiebehandeling voert de heer al zijn activiteiten uit als voorheen. Het echtpaar is tevreden.