DE HEER DE BOND HEEFT DE ZIEKTE VAN PARKINSON

 

Een jaar geleden is bij de heer De Bond de ziekte van Parkinson vastgesteld. Achteraf gezien heeft hij het waarschijnlijk al jaren. Tijdens de laatste controle bij de neuroloog vertelde de heer dat hij het zo naar vindt dat zijn handschrift nauwelijks meer leesbaar is. Zijn handschrift wordt steeds kleiner en het vasthouden van de pen is krampachtig. De neuroloog heeft een verwijzing meegegeven voor ergotherapie.

Na een uitgebreid intakegesprek met de heer en een apart mantelzorggesprek met zijn vrouw, wordt er besloten om eerst met het schrijven aan de slag te gaan en daarna aandacht te besteden aan het draaien in bed en opstaan van bed.

Er volgt een uitgebreide schrijfobservatie en de heer krijgt diverse adviezen, waarna zijn handschrift verbetert. Het groter en leesbaar schrijven blijft een punt van aandacht, maar hij weet nu waar hij op moet letten.

Zoals afgesproken bekijkt de ergotherapeut ook hoe de heer draait in bed en hoe hij opstaat van bed. Met een andere techniek en hulp van een bedbeugel blijkt het veel makkelijker te gaan. De heer blijft op deze manier langer zelfstandig.

Voor dit moment zijn de heer en zijn vrouw tevreden. In de toekomst zullen zij mogelijk tegen andere problemen aanlopen als gevolg van de Parkinson en dan kunnen zij de ergotherapeut opnieuw inschakelen.